Program

Masaryk a Svatá země                                                                                                                                                               Výstava, beseda s Michaelem Žantovským

Slavnostní ahájení, Neúplní                                                                                                                                                     Divadelní představení, Městské divadlo Kladno

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla                                                                                                    Beseda Markéty Mališové, ředitelky Centra Franze Kafky s českým spisovatelem a politikem

Rudolf Jelínek a.s. + koncert klezmerové skupiny                                                                                                    Prezentace společnosti 

Architektura a osud teplických židů                                                                                                                       Komentovaná procházka městem Teplice, Mgr. Pavlína Boušková, Ing. arch. Jan Hanzlík

Blízký východ                                                                                                                                                                          Přednáška, komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland                                                                                           +Zelený princ (Německo, Velká Británie, Izrael) 2014, režie:  Nadav Schirman, Dokumentární film

Židovské tradice a zvyky                                                                                                                                                      Přednáška, rabín brněnské židovské obce Štěpán Menaše Kliment

Osudy knih – osudy lidí                                                                                                                                                            Výstava, PhDr. Jana Perutz Michlová

Hlupáci z Chelmu                                                                                                                                                                      Divadelní představení pro děti, Studio Damúza

Ramzailech (IL)                                                                                                                                                                           Koncert, hardcore klezmer z Izraele